July 3rd, 2018

Jiangsu Province, China

Davis-Standard (Suzhou) Machinery Co., Ltd.

Building 3 & Building 8, No. 32 Hong Xi Road, Suzhou New District

Suzhou City, Jiangsu Province 215151

P.R. CHINA

Tel: +86-512-6269 5108

Fax: +86-512-6269 5167